Aanmelden voor activiteiten

Door omstandigheden kunt u zich tijdelijk niet via de website aanmelden. Meldt u aan via Jan van Leeuwen janvleeuwen@planet.nl