Projectplan

Wie zijn wij?

Op 10 augustus 2016 is de stichting BOS bus Beesd opgericht.
Onder de vlag van Beesd voor elkaar hebben de Protestantsegemeente Beesd, het Klokhuis en zorgcentrum Lingehof het initiatief gestart voor de Beesd Op Stap-bus, de BOS bus.

Wat  wil de Stichting?

De Beesd op Stap-bus(BOS bus) biedt ouderen van Beesd e.o. de mogelijkheid deel te (blijven) nemenaan verschillende bestaande en nieuwe groepsactiviteiten en sociale contactente onderhouden.

Waar willen we dat doen?

Het sociale aspect begint al in de bus waar ouderen metelkaar in gesprek gaan.
De bus brengt hen vervolgens bijvoorbeeld naar de markt inGeldermalsen of Leerdam, een tentoonstelling, de wekelijkse kaartsoos in hetKlokhuis of naar aan van de activiteiten van het zorgcentrum Lingehof waar hetcontact wordt voortgezet.

Hoe realiseren we dat ?

Deelnemers aan het Gemeenschapszorgnetwerk ‘Beesd voor Elkaar’benaderen de doelgroep en organiseren de (bestaande en nieuwe) activiteiten.
Door deze krachtenbundeling wordt de doelgroep op directe enlaagdrempelige manier benaderd en betrokken. 

Waarom doen we dit?

Ouderen willen graag deel blijven uitmaken van de Beesdse gemeenschap maar kunnen soms, om verschillende redenen, niet actief deelnemen.
De initiatiefnemers willen de ouderen weer in hun krachtzetten door hun mobiliteit te vergroten en hiermee de sociale contacten tebevorderen.